Kvalitet och Miljö


Kvalitetspolicy

Företagets målsättning är att genom engagera all personal i syfte att skapa förståelse och rutiner för att säkerställa att arbeten utförs enligt beställarens önskemål och i enlighet med gällande föreskrifter.

Miljöpolicy

Förtagets målsättning är att följa miljölagstiftningen,förskrifter och andra regler och rutiner ( kommunala regler), och övriga krav som berör verksamheten. Att upprätta och underhålla de styrmedel för rutiner som påverkar lagar och föreskrifter i miljöarbetet vid sin verksamhet. Att påverka och förbättra miljöarbetet så att resurssnåla materiel används och förebygga samt minska användande av förorenande materiel i verksamheten. Att utbilda och informera personalen i miljöarbetet.

Nyheter
2008-06-13 ELEKTRIKER